Vaše luxusní prodejna

Podmínky spolupráce

 1. Porušení podmínek spolupráce má za následek přerušení spolupráce a ztrátu nároku na vyplacení provize.
 2. Údaje uvedené při registraci musí být pravdivé.
 3. Účastníkem může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se zaregistruje na webových stránkách provozovatele www.fast-shop.cz a na základě přihlášení do provizního systému a odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému.
 4. Není dovoleno zneužít zprostředkovatelství k registraci vlastního e-shopu.
 5. Zprostředkovatelem nemůže být osoba, které je v příbuzenském vztahu ke zprostředkovanému zákazníkovi.
 6. Zprostředkovateli je provize vyplacena na základě jeho žádosti, tuto žádost je možné podat emailem na adrese  nebo prostřednictvím tlačítka v provizním účtu jakmile výše dosud nevyplacené provize překročí 200 Kč.
 7. Platba je prováděna výhradně na český bankovní účet.
 8. Propagace služeb provozovatele musí probíhat legálním způsobem (vylučujeme tedy SPAM apod.). Reklamní plochy a provizní odkazy není možné umísťovat na webových stránkách s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy či s nelegálním obsahem. Zprostředkovatel je povinen dbát na to, aby reklamní plochy a provizní odkazy byly umístěny na takových webových stránkách, které neohrožují nebo nesnižují dobré jméno provozovatele.
 9. Zprostředkovatel má nárok na provizi pouze pokud zákazník objednal e-shop ve lhůtě 90 dnů od posledního navštívení provizního odkazu ve formátu http://www.fast-shop.cz/?afid=vas-provizni-kod nebo pokud zákazník uvede provizní kód při registraci nebo pokud zprostředkovatel objednávku zákazníka ohlásí předem na email . V ostatních případech postupuje provozovatel při uznání nároku na provizi výhradně dle vlastního uvážení.
 10. Informace o přístupu z provizního odkazu je uchovávána formou cookie souboru. Provozovatel není zodpovědný za případy, kdy návštěvník zakáže ukládání cookie souborů nebo je následně odstraní. V takovém případě není informace o provizním kódu provozovateli k dispozici.
 11. Nárok na zaevidování provize zprostředkovateli do partnerského účtu vzniká po zaplacení služby zákazníkem.
 12. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.11.2014. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši provizního poplatku a podmínky partnerské spolupráce.


E-mail  
Heslo  
Antispam: Zadejte prosím číslo 3
Nejste ještě v affiliate programu? Zaregistrujte se nyní.
chci vyzkoušet na 30 dnů zdarma
spuštění do 24 hodin
Demo
chci vyzkoušet s ukázkovými daty ihned