Vaše luxusní prodejna

Co je GDPR? Týká se mě to?

GDPR je nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstupuje v platnost 25. 5. 2018. Ukládá osobám zpracovávající osobní údaje (správce a zpracovatel), které působí na území EU, přijmout vhodná technická a organizační opatření proti rizikům. Nejčastější a nejpravděpodobnější rizika jsou ztráta, únik dat, krádež, selhání techniky a přírodní živly. Konkrétní rizika a prevenci vůči má povinnost analyzovat a určit každý správce musí určit, neexistuje žádný jednotný postup pro zavedení GDPR ve firmě.


V článku 32 je stanovena tato zásada přiměřenosti: „Opatření je třeba činit s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.“

EU tedy neočekává, že eshop s jedním zaměstnancem bude mít stejnou úroveň zabezpečení jako firmy rozsahu Facebook nebo Google, ale očekává, že všichni budou brát ochranu osobních údajů naprosto vážně.


Několik základních pojmů:


Osobní údaj 
je jakákoli informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Např.  jméno, pohlaví, věk datum narození, osobní stav, fotografie, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a další. Více najdete např. zde.


Správce
 je podle GDPR každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce primárně odpovídá za zpracování osobních údajů. 


Zpracovatel
 je subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

 

Týká se vás GDPR?

Pokud podnikáte na trhu EU, tak s největší pravděpodobností ano. Pokud máte nějaké zákazníky, zaměstnance nebo dodavatele, pravděpodobně v nějaké formě uchováváte jejich osobní údaje. 


chci vyzkoušet na 30 dnů zdarma
spuštění do 24 hodin
Demo
chci vyzkoušet s ukázkovými daty ihned